Disclaimer

De op deze site geplaatste teksten, foto's, etc. zijn eigendom van Juliënne Van Heugten en zijn auteurrechtelijk beschermd. Tevens zijn de op deze site geplaatste designs auteurrechtelijk beschermd. Al de bovengenoemde onderdelen, mogen niet doorgegeven, vermenigvuldigd of verspreid worden. Voor aanpassingen aan of gebruik van, de op deze site weergegeven designs, foto's, etc. moet eerst toestemming worden gegeven door de webdesigner en Juliënne Van Heugten .

Op de informatie op deze site, zijn fouten voorbehouden. U kunt geen recht onttrekken aan de juistheid en volledigheid hiervan. De informatie die gegeven wordt is niet bedoelt als vervanging van deskundig advies. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico en Juliënne Van Heugten voelt zich niet aansprakelijk voor de informatie of de eventueel geleden schade.